Analýzy

Navazujeme na Přehled obvyklých cen ICT prací od Ministerstva vnitra a nabízíme aktuální analýzy IT za rok 2020 a 2021. Pomocí AI, machine learning technologií a pokročilého zpracování obsahu smluv a důkladné osobní kontroly každého údaje, jsme zanalyzovali smluvní podmínky a nasmlouvané ceny v různých oblastech.

Přehled obvyklých cen IT prací ve státní správě za rok 2020
Objednat
Údaje z 725 smluv od 304 zadavatelů, 335 dodavatelů, zahrnuje 3691 cen.
Přehled obvyklých cen IT prací ve státní správě za rok 2021
Objednat
Údaje z 681 smluv od 281 zadavatelů, 310 dodavatelů, zahrnuje 3872 cen.
Přehled obvyklých cen IT prací ve státní správě za rok 2022
Přípravujeme!!
Pracujeme na reportu. Ve statistice vidíte, kolik smluv jsme zatím zpracovali.

Údaje z 488 smluv od 256 zadavatelů, 235 dodavatelů, zahrnuje 2359 cen.
Přehled obvyklých cen IT prací ve státní správě za polovinu roku 2018 ZDARMA, OTEVŘÍT
Ukázkový report za polovinu roku 2018 obsahuje údaje z 187 smluv od 109 zadavatelů, 127 dodavatelů, zahrnuje 1000 cen.

Pokud již máte analýzy zakoupené a nevidíte je zde, zalogujte se.

Ceník

Analýzy jsou dostupné pro jednotlivé kalendářní roky v oblasti IT.

Basic

49 000 Kč bez DPH

  • PDF souhrnná analýza
  • Webová analytická aplikace
  • Licence na pouze interní použití
  • Sleva 10 % na analýzy pro jiné roky
  • Uživatelská a analytická podpora
Objednat

Pro

199 000 Kč bez DPH

  • Vše jako Basic, navíc:
  • Srovnávací analýzy dodavatelů a zadavatelů
  • Provázání na jednotlivé smlouvy
  • Zdrojová data, API
  • Sleva 20 % na analýzu pro jiné roky
Objednat

Další produkty

Veřejná licence -  99 000   Kč bez DPH

Jednotlivé údaje z analýzy týkající se vašeho subjektu můžete zveřejňit detail. Toto je povinná licence pro využití dat v rámci veřejných správních řízeních, veřejných soudních sporů, v marketingu a PR.

Objednat

Novinářská, NGO a EDU licence -   cena dle dohody

Přístup k datům a licence pro novináře, redakce, neziskové organizace a pro potřeby vzdělávání a výzkumu.

Kontaktujte nás

Porovnání produktů

Check
Basic Pro Licence
PDF se souhrnou analýzou
Analytický web s detailními údaji
Neomezený přístup k analytickému webu
Provázání cen až na konkrétní smlouvy
Provázání cen až na konkrétní stránky smlouvy
Použití pro vnitřní potřebu
i veřejně
Právo na zveřejnění částí analýzy
vybrané údaje z analýzy více *)
Sleva na analýzu pro další roky 10 % 20 %
Podpora
API pro získání analytických dat
Kompletní data ve formě JSON/XML

Otázky a odpovědi

Přístup k datům a licenci k používání má pouze fyzická nebo právnická osoba, která si licenci zakoupila. Jakákoliv data z analýzy nesmí bezplatně či za úplatu poskytnout jiné fyzické či právnické osobě. Současně musí zajistit, že nedojde ke zveřejnění dat z analýzy. V případě zveřejnění dat z analyzy je povinností držitele licence dokoupení Veřejné licence s možností data zveřejnit.

Držitel Veřejné licence může zveřejnit jednotlivé údaje z licence, pokud je to nutné pro soudní či správní spor, řádný výkon úřadu či správního úkonu. Smí zveřejnit údaje pouze týkající se držitele licence a jeho dodavatelů či odběratelů. Pro marketingové a PR účely je možné využít údaje o max. 3 jiných subjektech. V žádném případě není oprávněn zveřejnit celou analýzu.

Nemohou, licence je vázaná pouze na konkrétní právnickou či fyzickou osobu. Poskytujeme však množstevní slevy až ve výši 50 %, vhodné pro skupinu firem, holdingy nebo podřízené organizace apod.

Ne. V situacích jako prodej podniku či právním nástupnictví je možné převést na novou společnost licence v minimální hodnotě 200 000 Kč bez DPH a to se souhlasem Hlídač státu z.ú.