Benchmark cen vybraného dodavatele oproti souhrným obvyklým cenám


OR-IT solutions s.r.o.


OR-IT solutions s.r.o. má v registru smluv za analyzovanou oblast DEMO a rok 2018 celkem 0 smluv za 0 Kč, z nichž jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Analytik 4 160 4 740 5 320 4 160 4 740 5 320 1 4
Konzultant 4 160 4 740 5 320 4 160 4 740 5 320 1 4

Porovnání cenového rozpětí OR-IT solutions s.r.o. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
OR-IT solutions s.r.o.
Rozsah obvyklých
cen celkově
Analytik 4 160
43,0 %
4 740
37,7 %
5 320
36,6 %
9 680 12 584 14 520
Konzultant 4 160
35,8 %
4 740
37,7 %
5 320
33,3 %
11 616 12 584 15 970

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen OR-IT solutions s.r.o. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).

Detailní informace pro zadavatele OR-IT solutions s.r.o.

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • OR-IT solutions s.r.o. - 8 cen

Zadavatelé z analýzy

  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - 11 cen

Porovnání cen dodavatele OR-IT solutions s.r.o. pro jednotlivé úřady podle jednotlivých položek

Analytik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
OR-IT solutions s.r.o.
4 160 4 160 4 740 5 320 5 320 4
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 4 160
100,0 %
4 160
100,0 %
4 740
100,0 %
5 320
100,0 %
5 320
100,0 %
4

Konzultant

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
OR-IT solutions s.r.o.
4 160 4 160 4 740 5 320 5 320 4
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 4 160
100,0 %
4 160
100,0 %
4 740
100,0 %
5 320
100,0 %
5 320
100,0 %
4
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až březen 2018