Benchmark cen vybraného dodavatele oproti souhrným obvyklým cenám


RSM Infinity a.s.


RSM Infinity a.s. má v registru smluv za analyzovanou oblast DEMO a rok 2018 celkem 3 smlouvy za 2 mil. Kč, z nichž jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Podpora 14 520 14 520 14 520 14 520 14 520 14 520 1 1

Porovnání cenového rozpětí RSM Infinity a.s. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
RSM Infinity a.s.
Rozsah obvyklých
cen celkově
Podpora 14 520
151,6 %
14 520
150,0 %
14 520
108,4 %
9 581 9 680 13 391

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen RSM Infinity a.s. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).

Detailní informace pro zadavatele RSM Infinity a.s.

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

Zadavatelé z analýzy

  • Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. - jedna cena

Porovnání cen dodavatele RSM Infinity a.s. pro jednotlivé úřady podle jednotlivých položek

Podpora

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
RSM Infinity a.s.
14 520 14 520 14 520 14 520 14 520 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. 14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
1
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až březen 2018