Benchmark cen vybraného dodavatele oproti souhrným obvyklým cenám


Ernst & Young, s.r.o.


Ernst & Young, s.r.o. má v registru smluv za analyzovanou oblast DEMO a rok 2018 celkem 5 smluv za 3 mil. Kč, z nichž 2 smlouvy obsahovaly jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Konzultant 14 520 16 212 22 706 14 520 18 270 26 136 2 4
Rutinní práce 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 1 1

Porovnání cenového rozpětí Ernst & Young, s.r.o. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Ernst & Young, s.r.o.
Rozsah obvyklých
cen celkově
Konzultant 14 520
125,0 %
16 212
128,8 %
22 706
142,2 %
11 616 12 584 15 970
Rutinní práce 6 776
84,2 %
6 776
60,2 %
6 776
53,8 %
8 049 11 252 12 584

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Ernst & Young, s.r.o. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).

Detailní informace pro zadavatele Ernst & Young, s.r.o.

Zanalyzovali jsme celkem 2 smlouvy od jednoho dodavatele a od 2 odběratelů.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • Ernst & Young, s.r.o. - 5 cen

Zadavatelé z analýzy

Porovnání cen dodavatele Ernst & Young, s.r.o. pro jednotlivé úřady podle jednotlivých položek

Konzultant

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Ernst & Young, s.r.o.
14 520 14 520 16 212 22 706 26 136 4
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Ministerstvo financí 14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
20 328
125,4 %
26 136
115,1 %
26 136
100,0 %
2
ČEPRO, a.s. 14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
16 212
100,0 %
17 904
78,9 %
17 904
68,5 %
2

Rutinní práce

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Ernst & Young, s.r.o.
6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Ministerstvo financí 6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
1
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až březen 2018