Benchmark cen vybraného dodavatele oproti souhrným obvyklým cenám


T-MAPY spol. s r.o.


T-MAPY spol. s r.o. má v registru smluv za analyzovanou oblast DEMO a rok 2018 celkem 21 smluv za 8 mil. Kč, z nichž pouze 4 smlouvy obsahovaly jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Administrátor 10 969 12 096 12 098 10 164 11 614 12 100 4 4
Analytik 8 225 8 228 9 438 8 224 8 711 9 680 3 3
Konzultant 12 096 12 096 12 099 12 096 12 097 12 100 3 3
Podpora 10 164 10 164 10 164 10 164 10 164 10 164 1 2
Programátor 8 225 8 228 9 438 8 224 8 711 9 680 3 3

Porovnání cenového rozpětí T-MAPY spol. s r.o. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
T-MAPY spol. s r.o.
Rozsah obvyklých
cen celkově
Administrátor 10 969
141,6 %
12 096
111,1 %
12 098
84,8 %
7 744 10 888 14 268
Analytik 8 225
85,0 %
8 228
65,4 %
9 438
65,0 %
9 680 12 584 14 520
Konzultant 12 096
104,1 %
12 096
96,1 %
12 099
75,8 %
11 616 12 584 15 970
Podpora 10 164
106,1 %
10 164
105,0 %
10 164
75,9 %
9 581 9 680 13 391
Programátor 8 225
100,0 %
8 228
81,0 %
9 438
75,0 %
8 228 10 164 12 584

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen T-MAPY spol. s r.o. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).

Detailní informace pro zadavatele T-MAPY spol. s r.o.

Zanalyzovali jsme celkem 4 smlouvy od jednoho dodavatele a od 4 odběratelů.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • T-MAPY spol. s r.o. - 15 cen

Zadavatelé z analýzy

  • Město Český Těšín - 4 ceny
  • Město Šternberk - 4 ceny
  • Město Valašské Meziříčí - 4 ceny
  • Ministerstvo pro místní rozvoj - 3 ceny

Porovnání cen dodavatele T-MAPY spol. s r.o. pro jednotlivé úřady podle jednotlivých položek

Administrátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
T-MAPY spol. s r.o.
10 164 10 969 12 096 12 098 12 100 4
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Město Český Těšín 12 100
119,0 %
12 100
110,3 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
1
Město Šternberk 12 096
119,0 %
12 096
110,3 %
12 096
100,0 %
12 096
100,0 %
12 096
100,0 %
1
Město Valašské Meziříčí 12 096
119,0 %
12 096
110,3 %
12 096
100,0 %
12 096
100,0 %
12 096
100,0 %
1
Ministerstvo pro místní rozvoj 10 164
100,0 %
10 164
92,7 %
10 164
84,0 %
10 164
84,0 %
10 164
84,0 %
1

Analytik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
T-MAPY spol. s r.o.
8 224 8 225 8 228 9 438 9 680 3
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Město Český Těšín 8 228
100,0 %
8 228
100,0 %
8 228
100,0 %
8 228
87,2 %
8 228
85,0 %
1
Město Šternberk 8 224
100,0 %
8 224
100,0 %
8 224
100,0 %
8 224
87,1 %
8 224
85,0 %
1
Město Valašské Meziříčí 9 680
117,7 %
9 680
117,7 %
9 680
117,6 %
9 680
102,6 %
9 680
100,0 %
1

Konzultant

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
T-MAPY spol. s r.o.
12 096 12 096 12 096 12 099 12 100 3
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Město Český Těšín 12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
1
Město Šternberk 12 096
100,0 %
12 096
100,0 %
12 096
100,0 %
12 096
100,0 %
12 096
100,0 %
1
Město Valašské Meziříčí 12 096
100,0 %
12 096
100,0 %
12 096
100,0 %
12 096
100,0 %
12 096
100,0 %
1

Podpora

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
T-MAPY spol. s r.o.
10 164 10 164 10 164 10 164 10 164 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Ministerstvo pro místní rozvoj 10 164
100,0 %
10 164
100,0 %
10 164
100,0 %
10 164
100,0 %
10 164
100,0 %
2

Programátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
T-MAPY spol. s r.o.
8 224 8 225 8 228 9 438 9 680 3
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Město Český Těšín 8 228
100,0 %
8 228
100,0 %
8 228
100,0 %
8 228
87,2 %
8 228
85,0 %
1
Město Šternberk 8 224
100,0 %
8 224
100,0 %
8 224
100,0 %
8 224
87,1 %
8 224
85,0 %
1
Město Valašské Meziříčí 9 680
117,7 %
9 680
117,7 %
9 680
117,6 %
9 680
102,6 %
9 680
100,0 %
1
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až březen 2018