Benchmark cen vybraného dodavatele oproti souhrným obvyklým cenám


AV MEDIA SYSTEMS, a.s.


AV MEDIA SYSTEMS, a.s. má v registru smluv za analyzovanou oblast DEMO a rok 2018 celkem 61 smluv za 123 mil. Kč, z nichž pouze jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Technik 8 712 8 712 8 712 8 712 8 712 8 712 1 1

Porovnání cenového rozpětí AV MEDIA SYSTEMS, a.s. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
AV MEDIA SYSTEMS, a.s.
Rozsah obvyklých
cen celkově
Technik 8 712
360,6 %
8 712
100,0 %
8 712
60,0 %
2 416 8 712 14 520

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen AV MEDIA SYSTEMS, a.s. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).

Detailní informace pro zadavatele AV MEDIA SYSTEMS, a.s.

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

Zadavatelé z analýzy

  • Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace - jedna cena

Porovnání cen dodavatele AV MEDIA SYSTEMS, a.s. pro jednotlivé úřady podle jednotlivých položek

Technik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
AV MEDIA SYSTEMS, a.s.
8 712 8 712 8 712 8 712 8 712 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace 8 712
100,0 %
8 712
100,0 %
8 712
100,0 %
8 712
100,0 %
8 712
100,0 %
1
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až březen 2018