Benchmark cen vybraného zadavatele oproti souhrným obvyklým cenám

Obsah stránky


STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik má v registru smluv za analyzovanou oblast IT služby 01-06/2018 - DEMO a rok 2018 celkem 28 smluv za 248 mil. Kč, z nichž pouze 2 smlouvy obsahovaly jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Podpora 17 637 17 637 17 637 17 637 17 637 17 637 1 1 1
Programátor 17 424 17 424 17 424 17 424 17 424 17 424 1 1 1

Porovnání cenového rozpětí STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Rozsah obvyklých
cen celkově
Podpora 17 637
184,1 %
17 637
182,2 %
17 637
131,7 %
9 581 9 680 13 391
Programátor 17 424
211,8 %
17 424
171,4 %
17 424
138,5 %
8 228 10 164 12 584

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).


Detailní informace pro zadavatele STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

Zanalyzovali jsme celkem 2 smlouvy od 2 dodavatelů a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

Zadavatelé z analýzy

  • STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik - 2 ceny

Porovnání cen dodavatelů pro zadavatele STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik podle jednotlivých položek

Podpora

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní
17 637 17 637 17 637 17 637 17 637 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
MONET+,a.s. 17 637
100,0 %
17 637
100,0 %
17 637
100,0 %
17 637
100,0 %
17 637
100,0 %
1

Programátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní
17 424 17 424 17 424 17 424 17 424 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
Ministerstvo dopravy 17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
1
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až březen 2018