Benchmark cen vybraného zadavatele oproti souhrným obvyklým cenám

Obsah stránky


Statutární město Kladno

Statutární město Kladno má v registru smluv za analyzovanou oblast IT služby 01-06/2018 - DEMO a rok 2018 celkem 25 smluv za 14 mil. Kč, z nichž pouze 2 smlouvy obsahovaly jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Programátor 24 200 24 200 24 200 24 200 24 200 24 200 1 1 2
Technik 9 486 19 166 26 741 9 486 21 086 44 044 2 2 6

Porovnání cenového rozpětí Statutární město Kladno a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Statutární město Kladno
Rozsah obvyklých
cen celkově
Programátor 24 200
294,1 %
24 200
238,1 %
24 200
192,3 %
8 228 10 164 12 584
Technik 9 486
392,6 %
19 166
220,0 %
26 741
184,2 %
2 416 8 712 14 520

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Statutární město Kladno (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).


Detailní informace pro zadavatele Statutární město Kladno

Zanalyzovali jsme celkem 2 smlouvy od 2 dodavatelů a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • CompuNet s.r.o. - 6 cen
  • GAPP System, spol. s r.o. - 2 ceny

Zadavatelé z analýzy

  • Statutární město Kladno - 8 cen

Porovnání cen dodavatelů pro zadavatele Statutární město Kladno podle jednotlivých položek

Programátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Statutární město Kladno
24 200 24 200 24 200 24 200 24 200 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
CompuNet s.r.o. 24 200
100,0 %
24 200
100,0 %
24 200
100,0 %
24 200
100,0 %
24 200
100,0 %
2

Technik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Statutární město Kladno
9 486 9 486 19 166 26 741 44 044 6
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
CompuNet s.r.o. 9 486
100,0 %
9 486
100,0 %
14 326
74,7 %
19 166
71,7 %
19 166
43,5 %
4
GAPP System, spol. s r.o. 25 168
265,3 %
25 168
265,3 %
34 606
180,6 %
44 044
164,7 %
44 044
100,0 %
2
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až březen 2018