Benchmark cen vybraného zadavatele oproti souhrným obvyklým cenám

Obsah stránky


Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. má v registru smluv za analyzovanou oblast IT služby 01-06/2018 - DEMO a rok 2018 celkem 23 smluv za 28 mil. Kč, z nichž pouze jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Technik 13 528 13 528 13 528 13 528 13 528 13 528 1 1 1

Porovnání cenového rozpětí Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Státní pokladna Centrum sdílených
Rozsah obvyklých
cen celkově
Technik 13 528
559,9 %
13 528
155,3 %
13 528
93,2 %
2 416 8 712 14 520

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).


Detailní informace pro zadavatele Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

Zadavatelé z analýzy

  • Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. - jedna cena

Porovnání cen dodavatelů pro zadavatele Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. podle jednotlivých položek

Technik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Státní pokladna Centrum
13 528 13 528 13 528 13 528 13 528 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
ALTRON, a.s. 13 528
100,0 %
13 528
100,0 %
13 528
100,0 %
13 528
100,0 %
13 528
100,0 %
1
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až březen 2018