Architekt

ceny s DPH
Tag Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
-vše- 15 488 15 488 15 488 6 534 15 368 48 400 26 14 61
bezpečnost 13 008 14 520 14 520 12 705 13 915 14 520 2 2 3
cloud 7 840 7 840 7 840 7 840 7 840 7 840 1 1 2
databáze 51 265 51 265 51 265 51 265 51 265 51 265 1 1 1
hardware 7 840 7 840 7 840 7 840 7 840 7 840 1 1 2

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Statistické rozložení cen prací vedle sebe ve stejném měřítku.


Detailní informace pro Architekt

Zanalyzovali jsme celkem 28 smluv od 16 dodavatelů a od 11 odběratelů.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

 • Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. - 111 cen
 • IBM Česká republika, spol. s r.o. - 24 cen
 • KOMIX s.r.o. - 23 cen
 • SKYLAB, spol. s r.o. - 20 cen
 • Ministerstvo vnitra - 15 cen
 • AutoCont CZ a.s. - 13 cen
 • Denali Advisory, a.s. - 10 cen
 • LightComp v.o.s. - 10 cen
 • PragoData a.s. - 10 cen
 • Operátor ICT, a.s. - 9 cen
 • Správa základních registrů - 8 cen
 • AUTOCONT a.s. - 5 cen
 • DELTA ADVISORY a.s. - 4 ceny
 • KPMG Česká republika, s.r.o. - 4 ceny
 • ELSO SERVICE BRNO,spol. s r.o. - 3 ceny
 • Singularita s.r.o. - 3 ceny

Zadavatelé z analýzy

 • Ministerstvo vnitra - 112 cen
 • HLAVNÍ MĚSTO PRAHA - 67 cen
 • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví - 47 cen
 • Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. - 40 cen
 • Státní pozemkový úřad - 27 cen
 • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR - 20 cen
 • Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - 16 cen
 • Česká správa sociálního zabezpečení - 15 cen
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - 11 cen
 • Národní archiv - 10 cen
 • Ministerstvo zdravotnictví - 7 cen
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až březen 2018