Designer

ceny s DPH
Tag Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
-vše- 7 744 10 160 10 160 7 544 10 115 15 488 6 6 11

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Statistické rozložení cen prací vedle sebe ve stejném měřítku.


Detailní informace pro Designer

Zanalyzovali jsme celkem 6 smluv od 6 dodavatelů a od 6 odběratelů.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

Zadavatelé z analýzy

  • HLAVNÍ MĚSTO PRAHA - 67 cen
  • VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, s.p. - 11 cen
  • Národní památkový ústav - 10 cen
  • Univerzita Karlova - 10 cen
  • Město Rumburk - 3 ceny
  • Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod - 2 ceny
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až březen 2018