Projektové řízení

ceny s DPH
Tag Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
-vše- 9 031 11 721 16 434 4 840 12 415 29 040 30 25 52
senior 13 975 19 360 19 360 13 975 17 565 19 360 4 1 6

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Statistické rozložení cen prací vedle sebe ve stejném měřítku.


Detailní informace pro Projektové řízení

Zanalyzovali jsme celkem 33 smluv od 25 dodavatelů a od 22 odběratelů.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

 • Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. - 111 cen
 • QCM, s.r.o. - 49 cen
 • OKsystem a.s. - 36 cen
 • MARBES CONSULTING s.r.o. - 26 cen
 • IBM Česká republika, spol. s r.o. - 24 cen
 • STYRAX, a.s. - 24 cen
 • KOMIX s.r.o. - 23 cen
 • SKYLAB, spol. s r.o. - 20 cen
 • Asseco Solutions, a.s. - 18 cen
 • Corpus Solutions a.s. - 18 cen
 • DAIN s.r.o. - 18 cen
 • CENDIS, s.p. - 15 cen
 • Kvasar, spol. s r.o. - 14 cen
 • AutoCont CZ a.s. - 13 cen
 • LightComp v.o.s. - 10 cen
 • Městská část Praha 13 - 10 cen
 • PragoData a.s. - 10 cen
 • SIMOPT, s.r.o. - 10 cen
 • CCA Group a.s. - 8 cen
 • VISIBILITY DIGITAL s.r.o. - 6 cen
 • aplis.cz, a.s. - 5 cen
 • Stance Communications, s.r.o. - 4 ceny
 • ELSO SERVICE BRNO,spol. s r.o. - 3 ceny
 • KREATURA digital s.r.o. - 3 ceny
 • Software602 a.s. - 2 ceny

Zadavatelé z analýzy

 • Ministerstvo vnitra - 112 cen
 • HLAVNÍ MĚSTO PRAHA - 67 cen
 • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví - 47 cen
 • Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. - 40 cen
 • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR - 20 cen
 • ČESKÁ TELEVIZE - 17 cen
 • Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - 16 cen
 • Česká správa sociálního zabezpečení - 15 cen
 • Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. - 14 cen
 • Diplomatický servis - 12 cen
 • Město Tišnov - 12 cen
 • Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře - 12 cen
 • Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. - 12 cen
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - 11 cen
 • Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - 11 cen
 • Městská část Praha 13 - 10 cen
 • Národní archiv - 10 cen
 • Univerzita Karlova - 10 cen
 • Město Moravská Třebová - 5 cen
 • STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ - 3 ceny
 • Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. - 3 ceny
 • Ministerstvo dopravy - jedna cena
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až březen 2018