Rutinní práce

ceny s DPH
Tag Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
-vše- 8 049 11 252 12 584 1 824 9 829 13 552 23 14 36

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Statistické rozložení cen prací vedle sebe ve stejném měřítku.


Detailní informace pro Rutinní práce

Zanalyzovali jsme celkem 23 smluv od 14 dodavatelů a od 20 odběratelů.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

 • GORDIC spol. s r.o. - 49 cen
 • QCM, s.r.o. - 49 cen
 • Denali Advisory, a.s. - 10 cen
 • Operátor ICT, a.s. - 9 cen
 • Technologie hlavního města Prahy, a.s. - 8 cen
 • ÚRS CZ a.s. - 8 cen
 • YAMACO Software s.r.o. - 6 cen
 • Ernst & Young, s.r.o. - 5 cen
 • POLLUX s.r.o. - 5 cen
 • Mendelova univerzita v Brně - 4 ceny
 • Stance Communications, s.r.o. - 4 ceny
 • KREATURA digital s.r.o. - 3 ceny
 • Pilot, v.o.s. - 2 ceny
 • Software602 a.s. - 2 ceny

Zadavatelé z analýzy

 • HLAVNÍ MĚSTO PRAHA - 67 cen
 • Jihomoravský kraj - 26 cen
 • Město Louny - 23 cen
 • ČESKÁ TELEVIZE - 17 cen
 • Město Tišnov - 12 cen
 • Operátor ICT, a.s. - 11 cen
 • Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - 11 cen
 • Správa a údržba silnic Pardubického kraje - 8 cen
 • Technická univerzita v Liberci - 8 cen
 • Město Klatovy - 7 cen
 • Univerzita Palackého v Olomouci - 7 cen
 • Centrum pro regionální rozvoj České republiky - 5 cen
 • Palivový kombinát Ústí, státní podnik - 4 ceny
 • Statutární město Karlovy Vary - 4 ceny
 • Město Rosice - 3 ceny
 • Město Rumburk - 3 ceny
 • Ministerstvo financí - 3 ceny
 • Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. - 3 ceny
 • Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod - 2 ceny
 • Město Poděbrady - jedna cena
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až březen 2018