Specialista

ceny s DPH
Tag Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
-vše- 9 633 13 552 14 520 2 420 12 744 33 957 32 21 64
bezpečnost 10 890 13 189 15 488 10 890 13 189 15 488 2 2 4
databáze 5 314 5 314 51 265 5 314 23 695 51 265 4 2 5
hardware 8 224 8 708 9 192 8 224 8 708 9 192 1 1 4
senior 7 565 11 511 11 616 6 776 16 378 54 837 3 3 7
server 33 957 33 957 33 957 33 957 33 957 33 957 1 1 1

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Statistické rozložení cen prací vedle sebe ve stejném měřítku.


Detailní informace pro Specialista

Zanalyzovali jsme celkem 35 smluv od 22 dodavatelů a od 20 odběratelů.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

 • Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. - 111 cen
 • IBM Česká republika, spol. s r.o. - 24 cen
 • KOMIX s.r.o. - 23 cen
 • SKYLAB, spol. s r.o. - 20 cen
 • Ministerstvo vnitra - 15 cen
 • Profinit EU, s.r.o. - 15 cen
 • Kvasar, spol. s r.o. - 14 cen
 • AutoCont CZ a.s. - 13 cen
 • Středisko společných činností AV ČR, v.v.i. - 12 cen
 • Denali Advisory, a.s. - 10 cen
 • LightComp v.o.s. - 10 cen
 • PragoData a.s. - 10 cen
 • Operátor ICT, a.s. - 9 cen
 • CCA Group a.s. - 8 cen
 • SPORTIS, příspěvková organizace - 8 cen
 • Technologie hlavního města Prahy, a.s. - 8 cen
 • ÚRS CZ a.s. - 8 cen
 • VISIBILITY DIGITAL s.r.o. - 6 cen
 • AUTOCONT a.s. - 5 cen
 • Mendelova univerzita v Brně - 4 ceny
 • embex s.r.o. - 2 ceny
 • MDP GEO, s.r.o. - jedna cena

Zadavatelé z analýzy

 • Ministerstvo vnitra - 112 cen
 • HLAVNÍ MĚSTO PRAHA - 67 cen
 • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví - 47 cen
 • Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. - 40 cen
 • Státní pozemkový úřad - 27 cen
 • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR - 20 cen
 • ČESKÁ TELEVIZE - 17 cen
 • Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - 16 cen
 • Česká správa sociálního zabezpečení - 15 cen
 • Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. - 14 cen
 • Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. - 12 cen
 • Operátor ICT, a.s. - 11 cen
 • Národní archiv - 10 cen
 • COMINFO, a.s. - 8 cen
 • Univerzita Palackého v Olomouci - 7 cen
 • Město Moravská Třebová - 5 cen
 • Statutární město Teplice - 3 ceny
 • Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace - 2 ceny
 • Město Vizovice - jedna cena
 • Statutární město Opava - jedna cena
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až březen 2018